Dělicí vrstvy

Žádné dělicí vrstvy

 

V oblastech s mírnými povětrnostními podmínkami, mírným zatížení větrem a malým zatížením sněhem (např. Severoněmecká nížina) lze montovat NedZink u odvětraných konstrukcí přímo na dřevěné bednění.

Je třeba prověřit nutnost dodatečného opatření ke zvýšení bezpečnosti celé konstrukce proti působení větru, jako je např. podbití střechy.

Jednotlivá bednicí prkna se ukládají s mezerami 5 – 10 mm. Hlavičky připevňovacích prostředků (např. kolíky) se dostatečně zapustí. Přednostně se použijí připevňovací prostředky, které jsou chráněné proti korozi.

Strukturované dělicí vrstvy

Strukturované rohože bez kašírování

Jestliže již existuje nad podkladní vrstvou dělicí vrstva (např. střešní nástavba s pěnovým sklem) a je potřeba pouze vyrovnávací a expanzní vrstva pro jpřípadnou vlhkost pod plechem, potom lze použít strukturovanou rohož, která oddělí spodní stranu plechu od podkladu. Vzniklý prostor slouží pro postupné vysušování vlhkosti z doby výstavby nebo nahromaděné vlhkosti z doby působení sněhu.

Kombinovaná montáž strukturovaných rohoží s vodonosnou vrstvou – jako např. stávající dělicí vrstva V 13 apod., splňuje požadavek normalizovaných podmínek pro vykonávání stavebních prací DIN 18339 na vestavbu dělicí vrstvy s drenážní funkcí při sklonech střechy N = 15º.

Montáž strukturovaných rohoží slouží výhradně pro zvýšenou bezpečnost proti korozi titanzinkového materiálu zespodu.

Nejedná se o odvětrání zespodu ve smyslu DIN 4108 a nemůže toto také v žádném případě nahradit.

Aktuální seznam strukturovaných rohoží, které lze použít s NedZink, obdržíte u našich aplikačních techniků (tel.: +49 (0) 2 01 – 8 27 53 – 10).

Vlastnosti materiálů s ohledem na tlumení hluku obdržíte u příslušného výrobce.

Strukturované rohože s kašírováním

Jestliže se požaduje dodatečně ke shora popsané funkci strukturované rohože také funkce zakrytí montáže, lze zabudovat dělicí vrstvu, která udržuje vzdálenost.

Jestliže se stavba provádí podle normalizovaných podmínek pro vykonávání stavebních prací DIN 18339, potom je montáž takové dělicí vrstvy potřeba při sklonech střechy N ≤ 15º.

Taková dělicí vrstva je také potřeba při použití desek z aglomerovaného dřeva jako podkladu, protože velkoplošné bednění s malým počtem spár nepřipouští větší transport vlhkosti.

U těchto dělicích vrstev se jedná o kombinaci strukturované podložky popsané v bodě 3.3.2.1 s vhodnými fóliemi, které propouštějí nebo nepropouštějí difuzi. Aby se dosáhla bezpečná funkce těchto dělicích vrstev, je potřeba utěsnit oblasti svarů jednotlivých pásů.

Nejedná se o odvětrání zespoda ve smyslu DIN 4108 a nemůže toto také v žádném případě nahradit.

Na trhu lze nalézt výrobky několika výrobců, které se mohou používat ve spojení s NedZink. Aktuální seznam je možné získat u našich aplikačních techniků (tel.: +49 (0) 2 01 – 8 27 53 – 10).

U stavebně-fyzikálně nejasných nosných konstrukcí lze používat takové dělicí vrstvy také jako „dodatečnou jistotu“ proti korozním jevům ze spodní strany. Rozhodnutí o tom se ale provádí na základě konkrétního posouzení.

Vlastnosti použitých materiálů s ohledem na tlumení hluku obdržíte u příslušného výrobce.

Poznámka

Jako dělicí vrstvu lze použít ve spojení s NedZink také jiné než zde uvedené materiály. K tomu by se mělo provést konkrétní prověření jednotlivého případu ve spojení s našimi aplikačními techniky.

Jako dělicí vrstva pod materiály NedZink nejsou vhodné všechny materiály, které absorbují vlhkost.

Ochranné vrstvy

Impregnační prostředky pro betonářské bednění, které se v dnešní době zpravidla používají, nemají škodlivý vliv na titanzinek, a proto toto kritérium odpadá při použití dělicích vrstev.

Dalším kritériem je ochrana zhotoveného dřevěného bednění před provlhnutím v důsledku srážek v době výstavby až do dokončení zinkové střechy.

Tomuto problému je možné předejít použitím dočasných ochranných vrstev. Tyto ochranné vrstvy se mohou umístit s pokrokem stavby bednění jako opětovně použitelné plachty, odolné vůči UV a při zakrytí se mohou zase postupně odstraňovat.

Doporučuje se zajistit plachty vhodným připevněním proti větru, který by je mohl zvedat.