Warstwa oddzielająca

Brak warstwy oddzielającej

W obszarach umiarkowanych pogodowo, umiarkowanych obciążeń wiatru i małych obciążeń śniegu NedZink przy wentylowanych konstrukcjach może być położony bezpośrednio na deskowanie.  

Trzeba zweryfikować konieczność dodatkowych działań zwiększających bezpieczeństwo opadowe całej konstrukcji jak np. obniżenie napięcie, druga warstwa odprowadzająca wodę (pod pokryciem dachowym).

Pojedyncze deski położone winny być w odległościach 5-10 mm od siebie. Główki elementów mocujących (np. sztyfty z drutu) muszą być wystarczająco zagłębione. Szczególnie stosować zaleca się nierdzewne elementy mocujące.

 

Strukturalne, utrzymujące dystans warstwy dystansowe

Maty strukturalne bez kaszerowania

Jeśli istnieje już warstwa oddzielająca powyżej podkładu pokrycia (np. nadbudowa dachowa ze szkła piankowego) i potrzebna jest jedynie płaszczyzna wyrównująco-rozprężna dla ewentualnej wilgoci pod metalowym pokryciem, to zamontować można matę strukturalną. Powoduje on rozdział między dolną stroną metalu a podkładem pokrycia. Powstająca przestrzeń powietrzna służy ekspansji i stopniowemu wyschnięciu wilgoci z okresu budowy albo wilgoci spiętrzającej się podczas tworzenia się nawiewów śnieżnych.

Montaż kombinowany mat strukturalnych z warstwą odprowadzającą wodę, jak np. istniejąca membrana V 13 lub podobne spełnia wymaganie znormalizowanych warunków wykonywania robót budowlanych DIN 18339 montażu warstwy oddzielającej  funkcją drenażu przy nachyleniach dachu N = 15º.

Montaż mat strukturalnych służy wyłącznie podwyższonemu zabezpieczeniu przeciw korozji tylnej strony materiału tytan-cynkowego.

Nie chodzi tutaj o wentylację oddolną w sensie normy DIN 4108 i nie można jej także w żadnym wypadku zastępować.

Aktualna lista mat strukturalnych stosowanych z NedZink może zostać sprawdzona w naszym dziale technik zastosowań (tel.: +49 (0) 2 08 – 8 57 98 – 28).

Właściwości tłumiące  i izolujące dźwięki stosowanego materiału poznać można wnikliwie u konkretnego producenta.

 

Maty strukturalne z kaszerowaniem (warstwa oddzielająca zapewniająca dystans)

Warstwa oddzielająca zapewniająca dystansmoże zostać zamontowana, gdy dodatkowo do zalecanej funkcji maty strukturalnej wymagana jest także funkcja osłony przedmontażowej.

Jeśli wykonanie odbywa się zgodnie z znormalizowanymi warunkami wykonywania robót budowlanych DIN 18339, wtedy montaż takiej warstwy oddzielającej jest konieczny przy nachyleniach dachu N ≤15º.

Także przy użyciu płyt tworzywowo-drewnianych jako podkładu pokrycia konieczna jest taka warstwa oddzielająca, gdyż duża i gęsta powierzchnia pokrycia płyt w połączeniu z małym udziałem fug nie umożliwiają wystarczającego transportu wilgoci.

Przy tych warstwach oddzielających mamy do czynienia z kombinacją opisanych w punkcie 3.3.2.1 matach strukturalnych z odpowiednimi foliami paro-szczelnymi lub –przepuszczalnymi. Aby osiągnąć bezpieczną funkcjonalność tych barier, nie należy ze sobą sklejać ewentualnych obszarów spoin pasów.

Nie chodzi tu jednak o wentylację tylną w rozumieniu DIN 4108 i nie można jej tym samym zastępować.

Na rynku znajdują się produkty wielu producentów, mogące być stosowane z NedZink. Aktualną listę można otrzymać w naszym dziale porad technicznych i zastosowań (tel.: +49 (0) 2 08 – 8 57 98 – 28).

Przy podkonstrukcjach niejasnych pod względem fizyczno-budowlanym, bariery takie mogą być stosowane jako „dodatkowe bezpieczeństwo“ przeciw oddolnym objawom korozyjnym. Decyzja na ten temat musi jednak wynikać z weryfikacji pojedynczych przypadków.

Właściwości izolujące oraz zmniejszające dźwięki stosowanych materiałów otrzymać można u poszczególnych producentów.


Wskazówka

Jako warstwa oddzielająca wraz z materiałami NedZink stosowane mogą być także inne materiały poza tu wymienionymi. W tym celu nastąpić powinna weryfikacja jednostkowa wspólnie z naszym działem technicznym.

Jako warstwa oddzielająca wraz z NedZink nieodpowiednie są wszelkie materiały chłonące i utrzymujące wilgoć.

Warstwy ochronne

Z reguły dzisiejsze środki impregnujące deski stosowane w budownictwie nie mają szkodliwego wpływu na tytan-cynk. Dlatego kryterium to nie dotyczy warstw oddzielających.

Kolejnym kryterium jest ochrona gotowego deskowania przed przemoczeniem wskutek opadów w czasie budowy aż do zakończenia dachu cynkowego.

Problem ten można rozwiązać użyciem tymczasowych warstw zabezpieczających. Plandeki wielokrotnego użytku odporne na promieniowanie UV mogą być nakładane wraz z postępem budowy deskowania a następnie znów krokowo zdejmowane podczas finalnego krycia.

Zaleca się zabezpieczyć odpowiednio plandeki przed unoszącymi siłami wiatru.