Strakonice oživil dopravní terminál s titanzinkovou střechou

 In Zprávy

Komfortní podmínky pro cestující autobusovou, železniční i automobilovou dopravou jsou jedním z největších přínosů dopravního terminálu Strakonice. Moderní stavba výrazně přispěla ke kultivaci městského prostředí i k propojení jednotlivých typů dopravy. Stoprocentní funkčnost i vysokou estetiku terminálu zásadním způsobem dotváří titanzinková střešní krytina NedZink NOVA.

Z hlediska architektonického řešení byl klíčový návrh moderního městského prostoru, ve kterém se lidé budou moci nejen bezpečně pohybovat, ale případně si i odpočinou na malém náměstí obklopeném stromy. Do prostranství mezi přilehlým obchodním domem a nádražní budovou ČD se povedlo citlivě zasadit nový terminál s jednolitou hmotou zastřešení o ploše zhruba 1 700 m2.

Důležité je, že zastřešení chrání před povětrnostními vlivy všechna nástupiště autobusového nádraží a také pěší pás pro chodce vedoucí do podchodu k vlakovým nástupištím. Navíc zakrývá i prostor parkoviště K+R, které slouží pro pohodlný výstup a nástup cestujících. Pro realizaci takto definované stavby byla zvolena střešní krytina NedZink NOVA, což je předzvětralý titanzinek v šedém odstínu.

Více o zpracování přibližně 25 tun titanzinkové krytiny řekne Michal Sokolt z firmy MS Klempířství Pokrývačství. „Jedná se o šikmou střechu s nízkým sklonem a klasickou skladbou. Pod falcovanou krytinou s dvojitou drážkou je perforovaná separační rohož, bednění z OSB desek a latě kotvené do nosné ocelové konstrukce,“ říká realizátor s tím, že výzvou byly některé technické detaily.

Klempíři si museli pohrát zejména s odvodněním, které zajistili zhotovením speciálního vloženého žlabu. „Vzhledem k atypickému řešení jsme žlab vyráběli dílenským způsobem. To byl pro nás největší oříšek, se kterým jsme si ovšem dokázali poradit,“ doplňuje Michal Sokolt, který letité know-how zužitkoval také při instalaci sněhových zábran, odvětrávacích prvků v hřebeni střechy či při kotvení konstrukce nesoucí nepřehlédnutelný nápis „Strakonice“.

Samotná titanzinková krytina byla vyrobena ze svitků na profilovacím stroji v šířce 59 cm a v délkách 7 a 10 metrů. Díky povrchové úpravě materiálu NedZink NOVA střecha barevně koresponduje s podhledy, které jsou kompozitní z tzv. bondových desek. O tom, že dopravní terminál v jihočeských Strakonicích zaujal celkovým pojetím cestující i odbornou veřejnost svědčí ohlas v několika soutěžích.

Stavba, realizovaná v letech 2017 a 2018, získala Čestné uznání odborné poroty „Presta“ neboli soutěžní přehlídky „Prestižní stavba jižních Čech 2016–2018“, a byla přihlášena také do letošního ročníku „České ceny za architekturu“, ve které budou hodnoceny nejlepší tuzemské projekty dokončené v období od ledna 2015 do prosince 2019.

Název projektu: Dopravní terminál Strakonice

Investor: ČSAD STTRANS

Architektonický návrh: FACT s.r.o.

Projektant: Ing. František Stráský ‑ Atelier SIS

Generální dodavatel: Hochtief CZ

Montáž střešní krytiny: MS Klempířství Pokrývačství

Střešní krytina: falcovaný předzvětralý titanzinek NedZink NOVA

Poslední příspěvky