NedZink Pro-Tec

Válcovaný titanzinek s ochrannou vrstvou na spodní straně

Válcovaný titanzinek NedZink NATUREL Pro-Tec je krytinou opatřenou na spodní straně ochrannou vrstvou, která umožňuje naprosto bezpečné použití materiálu v konstrukcích bez odvětrání a také všude tam, kde je třeba k realizacím přistupovat obzvláště citlivě.

Bezpečnost především

Krytina NedZink NATUREL Pro-Tec se nabízí jako alternativa k přírodnímu materiálu NedZink NATUREL, a to především proto, že je její spodní strana chráněná před působením vlhkosti. Krytině tak nehrozí to, že ji zničí koroze na spodní straně. Navzdory detailnímu plánování a provádění střešních a fasádních konstrukcí se ovšem může, a to zejména u sanací obvodových plášťů a neodvětrávaných konstrukcí, kondenzace vlhkosti objevit. V takových případech zajišťuje NedZink NATUREL Pro-Tec vždy bezpečné řešení.

Charakteristika materiálu

Základním materiálem pro výrobu krytiny NedZink NATUREL Pro-Tec je NedZink NATUREL, titanzinek odpovídající normě DIN EN 988, což je slitina na bázi elektrolyticky čištěného zinku s obsahem min. 99,995 % zinku (Z1 podle DIN EN 1179) a přesně určených přísad mědi, titanu a hliníku. Spodní strana krytiny NedZink NATUREL Pro-Tec je z důvodu ochrany před působením zkondenzovaných vodních par opatřena světlým ochranným nátěrem. Ochranný nátěr Pro-Tec splňuje kvalitativní požadavky norem EN 13523 a EN 4628. Přírodní patina na povrchu krytiny stejně jako ostatní typické vlastnosti materiálu NedZink NATUREL přitom zůstávají zachovány.

Kvalita a certifikace materiálu

Certifikace a systém řízení jakosti nastavený společností NedZink podle certifikátu DIN EN ISO 9001:2008 zaručuje trvale vysokou úroveň kvality, která v rozhodujících parametrech dokonce značně přesahuje rámec požadavků normy DIN EN 988.


Chemické složení, mechanicko-technologické vlastnosti a max. přípustné tolerance rozměrů NedZink NATUREL Pro-Tec jsou stanoveny v certifikátu výrobku NedZink (LRIQS Approval QIS 122). Dodržování vlastností výrobku prověřuje v pravidelných intervalech nezávislá zkušebna Lloyd’s Register.

Všechny výrobky jsou na zadní straně opatřeny průběžným značením podle ustanovení normy DIN EN 988.

Použití a zpracování materiálu

NedZink NATUREL Pro-Tec je velmi vhodná krytina pro bezpečné opláštění fasád a střech všech standardních konstrukcí, zejména však pro nevětrané konstrukce a střechy s malým sklonem. Při jejím použití lze mnohdy upustit od pokládky strukturované dělicí rohože, která v případech mnoha jiných krytin bývá nezbytná. Titanzinkovou krytinu NATUREL Pro-Tec lze pokládat přímo na čistou difúzně otevřenou fólii nebo na bednění z desek či prken.

Při montáži krytiny je důležité zajistit, aby bylo vyloučeno riziko poškození ochranné vrstvy. Což platí zejména pro zpracování materiálu při teplotách nižších než 7° C, které může vést k deformaci a nevratnému poškození krytiny. Proto je třeba se mu vyvarovat.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů se neváhejte obrátit na aplikační techniky společnosti NedZink, kteří vám rádi pomohou. Rozmanitost použití v kombinaci s vynikajícími vlastnostmi titanzinku NedZink před stavitele nekladou prakticky žádné limity. Veškeré varianty zpracování, a to včetně pájení, lze realizovat běžně dostupným nářadím a nástroji, se kterým pracují profesionální řemeslníci.

Aby byla zachovánavysoká kvalita titanzinku NedZink a zákazník si ji mohl užívat po dlouhá desetiletí po dokončenímontáže, je třeba materiál přepravovat a skladovat v suchých a větraných prostorech.

Předpatinovaný titanzinek s celoplošnou ochrannou vrstvou na spodní straně

NedZink NOVA Pro-Tec nabízí okamžitý dokonalý vzhled zcela rovnoměrně patinovaného zinkového povrchu současně s dodatečnou ochrannou vrstvou na spodní straně. Hedvábně lesklý, titanově šedý povrch vzniká chemickým ošetřením zinkového plechu NedZink NATUREL v nejmodernějším patinovacím stroji, který navazuje na proces válcování lesklého materiálu. Již při výrobě tak materiál získá atraktivní vzhled požadovaný pro esteticky náročné stavby.

Bezpečná alternativa

 

NedZink NOVA Pro-Tec je extrabezpečnou alternativou materiálu NedZink NOVA, aniž by přitom ztratil cokoliv ze svých předností, pokud jde o kvalitu a možnosti použití. Z hlediska ochrany spodní strany (např. před působením vlhkosti zkondenzovaných vodních par) má několikanásobně zvýšenou odolnost vůči korozi. Při správném návrhu a jeho provedení by ke kondenzaci vodních par nemělo vůbec docházet. Ovšem v praxi – obzvlášť při sanacícha u nevětraných konstrukcí – se ukazuje, že vznik kondenzátu často nelze úplně vyloučit. V tom případě je z hlediska bezpečnosti vždy vhodné použít předpatinovaný materiál NedZink NOVA Pro-Tec.

Popis výrobku

Výchozím materiálem pro NedZink NOVA Pro-Tec je leskle válcovaný NedZink NATUREL. Jedná se o titanzinek podle DIN EN 988, což je slitina na bázi elektrolyticky vyráběného zinku se stupněm čistoty min. 99,995 % zinku (Z1 podle DIN EN 1179) a přesně určených přísad mědi, titanu a hliníku. Spodní strana NedZink NOVA Pro-Tec je kvůli ochraně před působením zkondenzovaných vodních par opatřena světlým organickým ochranným nátěrem. Při předpatinování se simuluje proces vzniku zinkové patiny povrchu nákladným chemickým procesem v barvě a vlastnostech, které vznikají přírodním procesem při vystavení povětrnostním vlivům. Patinace se neprovádí nanášením vrstvy povrchové úpravy nebo lakováním. Typické vlastnosti zinkového povrchu zůstanou plně zachovány. Dodatečně se pouze nanese tenká dočasná ochranná vrstva, která chrání povrch až do ukončení montáže před lehkým znečištěním, jako jsou např. otisky prstů. Při vystavení povětrnostním vlivům tato ochranná vrstva zmizí.

Kvalita výrobku a značení

Certifikace a systém řízení jakosti NedZink podle DIN EN ISO 9001:2008 zaručuje trvale vysokou úroveň kvality, která v rozhodujících parametrech dokonce značně přesahuje rámec požadavků DIN EN 988.

Chemické složení, mechanicko-technologické vlastnosti a max. přípustné tolerance rozměrů NedZink NOVA Pro-Tec jsou stanoveny v certifikátu výrobku NedZink (LRIQS Approval QIS 122). Dodržování vlastností výrobku prověřuje v pravidelných intervalech nezávislá zkušebna Lloyd’s Register.

Všechny výrobky jsou na zadní straně opatřeny průběžným značením podle ustanovení DIN EN 988. Toto označení má směrovou šipku. Výrobky NOVA Pro-Tec by se měly vždy montovat ve stejném směru.

Možnosti použití a provedení

NedZink NOVA Pro-Tec je velmi vhodný pro bezpečné obklady fasád a krytiny střech všech standardních konstrukcí, zejména však pro nevětrané konstrukce a střechy s malým sklonem. Při použití NedZink NOVA Pro-Tec lze mnohdy upustit od použití strukturované dělicí vložky, která v mnoha jiných případech bývá potřebná. NOVA Pro-Tec lze pokládat přímo na čistou paropropustnou fólii nebo na bednění. Je však nutno dbát na to, aby nedošlo k poškození spodní ochranné vrstvy během montáže nebo v důsledku dilatačních pohybů. V případě dalších dotazů je Vám k dispozici technik NedZinku.

Díky vynikajícím vlastnostem má NedZink téměř neomezené použití. Všechny práce včetně pájení mohou klempíři provádět obvyklými nástroji.

Aby byla zákazníkům zaručena vysoká kvalita výrobků NedZink po celá desetiletí od ukončení montáže, tak se materiál přepravuje a skladuje v suchých a větraných prostorách. Ochranné fólie je nutno odstranit okamžitě po montáži.

Předpatinovaný titanzinek s celoplošnou ochrannou vrstvou na spodní straně

NedZink NOIR Pro-Tec je před-patinovaný povrch variace v antracitově černém provedení současně s dodatečnou ochrannou vrstvou na spodní straně. Jednotný antracitově černý povrch vzniká chemickým ošetřením zinkového plechu NedZink NATUREL na nejmodernějším patinovacím stroji, který navazuje na proces válcování lesklého materiálu. Již při výrobě tak materiál získá atraktivní vzhled požadovaný pro esteticky náročné stavby.

      

Bezpečná alternativa

NedZink NOIR Pro-Tec je extra bezpečnou alternativou materiálu NedZink NOIR, aniž by přitom ztratil cokoliv ze svých předností, pokud jde o kvalitu a možnosti použití. Z hlediska ochrany spodní strany (např. před působením vlhkosti zkondenzovaných vodních par) má několikanásobně zvýšenou odolnost vůči korozi. Při správném návrhu a jeho provedení by ke kondenzaci vodních par nemělo vůbec docházet. Ovšem v praxi – obzvlášť při sanacích a u nevětraných konstrukcí – se ukazuje, že vznik kondenzátu často nelze úplně vyloučit. V tom případě je z hlediska bezpečnosti vždy vhodné použít před-patinovaný materiál NedZink NOIR Pro-Tec.

Popis výrobku

Výchozím materiálem pro NedZink NOIR Pro-Tec je leskle válcovaný NedZink NATUREL. Jedná se o titanzinek podle DIN EN 988, což je slitina na bázi elektrolyticky vyráběného zinku se stupněm čistoty min. 99,995 % zinku (Z1 podle DIN EN 1179) a přesně určených přísad mědi, titanu a hliníku. Spodní strana NedZink NOIR Pro-Tec je kvůli ochraně před působením zkondenzovaných vodních par opatřena světlým organickým ochranným nátěrem. Při před-patinování se simuluje proces vzniku zinkové patiny povrchu nákladným chemickým procesem v odstínu antracitově černá. Patinace se neprovádí nanášením vrstvy povrchové úpravy nebo lakováním. Typické vlastnosti zinkového povrchu zůstanou plně zachovány. Dodatečně se pouze nanese tenká dočasná ochranná vrstva, která chrání povrch až do ukončení montáže před lehkým znečištěním, jako jsou např. otisky prstů. Při vystavení povětrnostním vlivům tato ochranná vrstva zmizí.

Kvalita výrobku a značení

Certifikace a systém řízení jakosti NedZink podle DIN EN ISO 9001:2008 zaručuje trvale vysokou úroveň kvality, která v rozhodujících parametrech dokonce značně přesahuje rámec požadavků DIN EN 988.

Chemické složení, mechanicko-technologické vlastnosti a max. přípustné tolerance rozměrů NedZink NOIR Pro-Tec jsou stanoveny v certifikátu výrobku NedZink (LRIQS Approval QIS 122). Dodržování vlastností výrobku prověřuje v pravidelných intervalech nezávislá zkušebna Lloyd’s Register.

Všechny výrobky jsou na zadní straně opatřeny průběžným značením podle ustanovení DIN EN 988. Toto označení má směrovou šipku. Výrobky NOVA Pro-Tec by se měly vždy montovat ve stejném směru.

Možnosti použití a provedení

NedZink NOIR Pro-Tec je velmi vhodný pro bezpečné obklady fasád a krytiny střech všech standardních konstrukcí, zejména však pro nevětrané konstrukce a střechy s malým sklonem. Při použití NedZink NOIR Pro-Tec lze mnohdy upustit od použití strukturované dělicí vložky, která v mnoha jiných případech bývá potřebná. NOIR Pro-Tec lze pokládat přímo na čistou paropropustnou fólii nebo na bednění. Je však nutno dbát na to, aby nedošlo k poškození spodní ochranné vrstvy během montáže nebo v důsledku dilatačních pohybů. V případě dalších dotazů je Vám k dispozici technik NedZinku.

Díky vynikajícím vlastnostem má NedZink téměř neomezené použití. Všechny práce včetně pájení mohou klempíři provádět obvyklými nástroji.

Aby byla zákazníkům zaručena vysoká kvalita výrobků NedZink po celá desetiletí od ukončení montáže, tak se materiál přepravuje a skladuje v suchých a větraných prostorách. Ochranné fólie je nutno odstranit okamžitě po montáži.