NedZink Pro-Tec

Gołowalcowany tytan-cynk z cało powierzchniową warstwą ochronną na stronie tylnej

Gołowalcowana strona górna NedZink NATUREL Pro-Tec uzupełniona zostaje przez powłokę ochronną na stronie dolnej i zapewnia przez to maksymalne bezpieczeństwo przy konstrukcjach bez wentylacji i innych wrażliwych zastosowaniach.

Bezpieczeństwo przodem

NedZink NATUREL Pro-Tec jako alternatywa dla NedZink NATUREL oferuje zaletę dodatkowego zabezpieczenia dolnej strony materiału przeciwko ewentualnie oddziałującej wilgoci kondensującej pary wodnej. Przez to korozja tylnej strony jest bez szans. Mimo dokładnego planowania i wykonania konstrukcji dachowych i ściennych taka kondensacja pary wodnej nie zawsze może zostać wykluczona, szczególnie przy naprawach oraz nie wentylowanych konstrukcjach. W takich przypadkach stosując NedZink  NATUREL Pro-Tec jest się zawsze w bezpiecznej sytuacji.

Opis produktu

Materiałem bazowym dla NedZink NATUREL Pro-Tec jest NedZink NATUREL, tytan-cynk wg DIN EN 988, stop na bazie elektrolitycznego cynku o stopniu czystości min. 99,995 % cynku (Z1 wg DIN EN 1179) z małymi ilościami domieszek miedzi, tytanu i aluminium. Dolna strona NedZink NATUREL Pro-Tec dla ochrony przed wpływem skondensowanej wody pokryta jest jasną organiczną warstwą ochronną. Ta powłoka ochronna na tylnej stronie zwana Pro-Tec spełnia wymagania jakościowe normy EN 13523 (metale powlekane w taśmach) oraz EN 4628  (materiały powłok). Naturalne patynowanie na górnej stronie, jak również wszelkie inne, typowe dla cynku właściwości powierzchni pozostają całkowicie zachowane.

Jakość produktu i oznaczenie

Certyfikacja produktowa i zewnętrzna certyfikacja zarządzania jakością NedZink wg DIN EN ISO 9001:2008 gwarantują stabilnie wysoki poziom jakości, który w decydujących punktach znacznie przewyższa wymagania normy DIN EN 988.

Skład chemiczny, właściwości mechaniczno-technologiczne jak również maksymalnie dopuszczalne tolerancje wymiarów NedZink NATUREL Pro-Tec wyznaczone są w certyfikacie produktu NedZink (LRIQS Approval QIS 122). Przestrzeganie tych właściwości materiałowych nadzorowane jest w regularnych odstępach czasu przez niezależny, neutralny instytut badawczy Lloyd’s Register.

Wszystkie produkty podlegają ciągłemu ostemplowaniu na ich odwrocie zgodnie z wymogami normy DIN EN 988.

Możliwości zastosowań i przetwarzanie

NedZink NATUREL Pro-Tec idealnie nadaje się jako bezpieczne pokrycie dachów i na opierzenia przy wszelkich standardowych konstrukcjach, szczególnie jednak przy niewentylowanych konstrukcjach oraz pokryciach dachowych o małych nachyleniach. Opcjonalnie można zrezygnować z w tych sytuacjach zazwyczaj koniecznej warstwy oddzielającej (np. folii). NATUREL Pro-Tec może zostać położone bezpośrednio na czystej, otwartej dyfuzyjne warstwie oddzielającej lub deskowaniu. Należy zwracać uwagę by nie wystąpiło ryzyko uszkodzenia dolnej warstwy ochronnej podczas montażu, jak również ruchy materiału uwarunkowane termicznie. Kantowanie i nagłe formowanie przy temperaturach < 7° C może powodować uszkodzenia więc należy tego unikać. W przypadku dalszych pytań do Państwa dyspozycji pozostaje dział techniczny NedZink.

Różnorodność zastosowań niemalże nie ma granic ze względu na doskonałe właściwości przetwarzania NedZink-u. Wszelkie prace włącznie z lutowaniem są do wykonania powszechnie stosowanymi narzędziami i maszynami przez fachowych wykonawców.

Celem zapewnienia klientowi wysokiej jakości produktowej NedZink-u przez dziesięciolecia od montażu, konieczne są suchy i wentylowany transport i magazynowanie.

Patynowany tytan-cynk z cało powierzchniową warstwą ochronną na stronie tylnej

NedZink NOVA Pro-Tec proponuje Państwu od samego początku imponującą optykę jednolicie i równomiernie patynowanej powierzchni cynkowej z dodatkowym zabezpieczeniem warstwą ochronną na tylnej stronie. Tytanowo-szara powierzchnia o jedwabistym połysku powstaje poprzez chemiczne wpływanie na powierzchnię na fabrycznej wysoce zaawansowanej instalacji patynującej po zakończeniu procesu walcowania gołowalcowanego NedZink NATUREL. W momencie ukończenia nowoczesne, wyjątkowe inwestycje budowlane otrzymują oczekiwany niepowtarzalny wygląd.

Bardzo ładnie pewny

NedZink NOVA Pro-Tec jest super bezpieczną alternatywą dla NedZink NOVA, bez rezygnacji z jego zalet w zakresie jakości materiału i zastosowań. Pod względem ochrony dolnej strony przeciw ewentualnym wpływom skroplonej wilgoci wielokrotnie zwiększone jest bezpieczeństwo przeciwko korozji odwrotnej strony. Przy poprawnym projektowaniu i wykonaniu takowe wydzielanie się skroplin nie powinno być możliwe. Jednakże codzienność budowlana – szczególnie przy renowacji i nie wentylowanych konstrukcjach – pokazuje, że często nie możliwe jest całkowite wykluczenie tego faktu. W tych przypadkach z patynowanym NedZink NOVA Pro-Tec zawsze będziemy po bezpiecznej stronie.

Opis produktu

Materiałem wyjściowym dla NedZink NOVA Pro-Tec jest gołowalcowany NedZink NATUREL, tytan-cynk wg DIN EN 988, stop na bazie elektrolitycznego cynku o stopniu czystości min. 99,995 % cynku (Z1 wg DIN EN 1179) z małymi ilościami domieszek miedzi, tytanu i aluminium. Dolna strona NedZink NOVA Pro-Tec dla ochrony przed wpływem skondensowanej wody pokryta jest jasną organiczną warstwą ochronną. Przy patynowaniu symuluje się w złożonym chemicznym procesie obróbczym naturalnie tworzącą w wyniku warunków atmosferycznych się patynę cynkową w zakresie kolorystyki i właściwości. Nie ma miejsce nakładanie powłoki czy lakierowanie. Typowe dla cynku właściwości powierzchni pozostają całkowicie zachowane. Dodatkowo nałożona zostaje cienka, tymczasowa warstwa ochronna, chroniąca optykę aż do zakończenia montażu przed lekkimi zabrudzeniami jak np. odciskami palców. Pod wpływem warunków zewnętrznych warstwa ta zostaje zniesiona.

Jakość produktu i oznaczenie

Certyfikacja produktowa i zewnętrzna certyfikacja zarządzania jakością NedZink wg DIN EN ISO 9001:2008 gwarantują stabilnie wysoki poziom jakości, który w decydujących punktach znacznie przewyższa wymagania normy DIN EN 988.

Skład chemiczny, właściwości mechaniczno-technologiczne jak również maksymalnie dopuszczalne tolerancje wymiarów NedZink NOVA Pro-Tec wyznaczone są w certyfikacie produktu NedZink (LRIQS Approval QIS 122). Przestrzeganie tych właściwości materiałowych nadzorowane jest w regularnych odstępach czasu przez niezależny, neutralny instytut badawczy Lloyd’s Register.

Wszystkie produkty podlegają ciągłemu ostemplowaniu na ich odwrocie zgodnie z wymogami normy DIN EN 988. Oznaczenie to posiada strzałkę kierunkową. Produkty NOVA Pro-Tec powinny być zawsze montowane tą samą stroną.

Możliwości zastosowań i przetwarzanie

NedZink NOVA Pro-Tec idealnie nadaje się jako bezpieczna okładzina elewacji, jak również pokrycia dachowe przy wszelkich standardowych konstrukcjach, szczególnie jednak przy niewentylowanych konstrukcjach oraz pokryciach dachowych o małych nachyleniach. Opcjonalnie można zrezygnować z w tych sytuacjach zazwyczaj koniecznej warstwy oddzielającej (np. folii). NOVA Pro-Tec może zostać położone bezpośrednio na czystej, otwartej dyfuzyjne warstwie oddzielającej lub deskowaniu. Należy zwracać uwagę by nie wystąpiło ryzyko uszkodzenia dolnej warstwy ochronnej podczas montażu, jak również ruchy materiału uwarunkowane termicznie. W przypadku dalszych pytań do Państwa dyspozycji pozostaje dział techniczny NedZink.

Różnorodność zastosowań niemalże nie ma granic ze względu na doskonałe właściwości przetwarzania NedZink-u. Wszelkie prace włącznie z lutowaniem są do wykonania powszechnie stosowanymi narzędziami i maszynami przez fachowych wykonawców.

Celem zapewnienia klientowi wysokiej jakości produktowej NedZink-u przez dziesięciolecia od montażu, konieczne są suchy i wentylowany transport i magazynowanie. Folie ochronne należy zdjąć bezpośrednio po montażu.

Vorpatiniertes Titanzink mit einer vollflächigen Schutzschicht an der Rückseite

NedZink NOIR Pro-Tec ist die vorbewitterte Oberflächenvariante in anthrazit-schwarzer Optik mit der zusätzlichen Sicherheit einer rückseitigen Schutzbeschichtung. Die gleichmäßige, fast schwarze Oberfläche entsteht durch eine chemische Oberflächenbehandlung auf der werkseigenen, hochmodernen Patinieranlage im Anschluss an den Walzprozess von walzblankem NedZink NATUREL. Schon zum Zeitpunkt der Fertigstellung erhalten ästhetisch anspruchsvolle Bauvorhaben das gewünschte attraktive Aussehen.

      

Ganz schön sicher

NedZink NOIR Pro-Tec ist die supersichere Alternative zu NedZink NOIR, ohne auf dessen Vorzüge in Materialqualität und Anwendbarkeit verzichten zu müssen. Unter dem Gesichtspunkt des Schutzes der Unterseite gegen evtl. einwirkende Tauwasserfeuchte wird die Sicherheit gegen Rückseitenkorrosion um ein Vielfaches gesteigert. Eigentlich ist eine solche Tauwasserbildung bei korrekter Planung und Ausführung der Bauvorhaben nicht möglich. Der Baualltag – insbesondere in der Sanierung und bei nicht hinterlüfteten Konstruktionen – zeigt aber, dass es oftmals nicht möglich ist diese vollständig auszuschließen. In diesen Fällen ist man mit vorpatinierten NedZink NOIR Pro-Tec immer auf der sicheren Seite.

Produktbeschreibung

Das Ausgangsmaterial für NedZink NOIR Pro-Tec ist das walzblanke NedZink NATUREL, Titanzink nach DIN EN 988, eine Legierung auf Basis von Elektrolyt – Feinzink mit einem Reinheitsgrad von min. 99,995 % Zink (Z1 nach DIN EN 1179) mit geringen Mengen an zulegiertem Kupfer, Titan und Aluminium. Die Unterseite von NedZink NOIR Pro-Tec ist zum Schutz gegen Tauwassereinwirkung mit einer hellen, organischen Schutzbeschichtung versehen. Bei der NedZink NOIR Pro-Tec Vorbewitterung wird die bei atmosphärischer Bewitterung natürlich entstehende Zinkschutzschicht (Patina) der Oberfläche durch einen aufwändigen chemischen Bearbeitungsprozess in anthrazitschwarz simuliert. Es findet weder eine Beschichtung noch eine Lackierung statt. Die zinktypischen Eigenschaften der Oberfläche bleiben vollständig erhalten. Zusätzlich wird eine dünne, temporäre Schutzschicht aufgebracht, welche die Optik bis zur Fertigstellung der Montagearbeiten vor leichten Verschmutzungen wie z.B. Fingerabdrücken schützt. Bei natürlicher Bewitterung nach Montage wird diese temporäre Schutzschicht sukzessive und gleichmäßig abgetragen. Standardmäßig und ohne Aufpreis wird NedZink NOIR Pro-Tec mit einer PE -Schutzfolie zum Schutz der Oberseite vor und während der Montage ausgeliefert.

Produktqualität und Kennzeichnung

Die Produktzertifizierung und das fremdzertifizierte Qualitätsmanagement von NedZink nach DIN EN ISO 9001:2008 garantieren ein gleichbleibend hohes Qualitätsniveau, das in entscheidenden Punkten deutlich über die Anforderungen der DIN EN 988 hinausgeht.

Die chemische Zusammensetzung, die mechanischtechnologischen Eigenschaften sowie die max. zulässigen Abmessungstoleranzen von NedZink NOIR Pro-Tec sind im NedZink Produktzertifikat (LRIQS Approval QIS 122) festgelegt. Die Einhaltung dieser Werkstoffeigenschaften wird durch ein unabhängiges und neutrales Prüfinstitut, dem Lloyd’s Register, in regelmäßigen Abständen überwacht.

Alle Produkte werden mit einer durchlaufenden Stempelung nach den Bestimmungen der DIN EN 988 auf der Rückseite versehen. Diese Kennzeichnung enthält einen Richtungspfeil. NOIR Pro-Tec Produkte sollten immer in der gleichen Verlegerichtung montiert werden.

Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitung

NedZink NOIR Pro-Tec eignet sich hervorragend als sichere Bekleidung von Fassaden sowie als Eindeckung von Dächern bei allen Standardkonstruktionen, insbesondere jedoch bei unbelüfteten Konstruktionen sowie Dacheindeckungen mit geringen Neigungen. Auf die für diese Anwendungsbereiche ansonsten notwendige, strukturierte Trennlage kann gegebenenfalls verzichtet werden. NedZink NOIR Pro-Tec kann unmittelbar auf einer sauberen, diffusionsoffenen Trennlage oder Schalungsbahn verlegt werden. Es ist darauf zu achten, dass kein Risiko hinsichtlich einer Beschädigung der unterseitigen Schutzbeschichtung während der Montage sowie durch thermisch bedingte Materialbewegungen besteht. Für weitere Fragen hierzu steht Ihnen die Anwendungstechnik von NedZink gerne zur Verfügung.

Der Vielfalt der Anwendungen sind hier durch die hervorragenden Verarbeitungseigenschaften von NedZink nahezu keine Grenzen gesetzt. Alle Arbeiten einschließlich der Löttechnik sind mit gängigen Werkzeugen und Maschinen durch das Fachhandwerk ausführbar.

Um die hohe Produktqualität der Oberfläche zu bewahren, sind Transport und Lagerung trocken und belüftet durchzuführen. Schutzfolien sind sofort nach Montage zu entfernen.