NedZink NOVA Pro-Tec

Předpatinovaný titanzinek s celoplošnou ochrannou vrstvou na spodní straně

NedZink NOVA Pro-Tec nabízí okamžitý dokonalý vzhled zcela rovnoměrně patinovaného zinkového povrchu současně s dodatečnou ochrannou vrstvou na spodní straně. Hedvábně lesklý, titanově šedý povrch vzniká chemickým ošetřením zinkového plechu NedZink NATUREL v nejmodernějším patinovacím stroji, který navazuje na proces válcování lesklého materiálu. Již při výrobě tak materiál získá atraktivní vzhled požadovaný pro esteticky náročné stavby.

Bezpečná alternativa

 

NedZink NOVA Pro-Tec je extrabezpečnou alternativou materiálu NedZink NOVA, aniž by přitom ztratil cokoliv ze svých předností, pokud jde o kvalitu a možnosti použití. Z hlediska ochrany spodní strany (např. před působením vlhkosti zkondenzovaných vodních par) má několikanásobně zvýšenou odolnost vůči korozi. Při správném návrhu a jeho provedení by ke kondenzaci vodních par nemělo vůbec docházet. Ovšem v praxi – obzvlášť při sanacícha u nevětraných konstrukcí – se ukazuje, že vznik kondenzátu často nelze úplně vyloučit. V tom případě je z hlediska bezpečnosti vždy vhodné použít předpatinovaný materiál NedZink NOVA Pro-Tec.

Popis výrobku

Výchozím materiálem pro NedZink NOVA Pro-Tec je leskle válcovaný NedZink NATUREL. Jedná se o titanzinek podle DIN EN 988, což je slitina na bázi elektrolyticky vyráběného zinku se stupněm čistoty min. 99,995 % zinku (Z1 podle DIN EN 1179) a přesně určených přísad mědi, titanu a hliníku. Spodní strana NedZink NOVA Pro-Tec je kvůli ochraně před působením zkondenzovaných vodních par opatřena světlým organickým ochranným nátěrem. Při předpatinování se simuluje proces vzniku zinkové patiny povrchu nákladným chemickým procesem v barvě a vlastnostech, které vznikají přírodním procesem při vystavení povětrnostním vlivům. Patinace se neprovádí nanášením vrstvy povrchové úpravy nebo lakováním. Typické vlastnosti zinkového povrchu zůstanou plně zachovány. Dodatečně se pouze nanese tenká dočasná ochranná vrstva, která chrání povrch až do ukončení montáže před lehkým znečištěním, jako jsou např. otisky prstů. Při vystavení povětrnostním vlivům tato ochranná vrstva zmizí.

Kvalita výrobku a značení

Certifikace a systém řízení jakosti NedZink podle DIN EN ISO 9001:2008 zaručuje trvale vysokou úroveň kvality, která v rozhodujících parametrech dokonce značně přesahuje rámec požadavků DIN EN 988.

Chemické složení, mechanicko-technologické vlastnosti a max. přípustné tolerance rozměrů NedZink NOVA Pro-Tec jsou stanoveny v certifikátu výrobku NedZink (LRIQS Approval QIS 122). Dodržování vlastností výrobku prověřuje v pravidelných intervalech nezávislá zkušebna Lloyd’s Register.

Všechny výrobky jsou na zadní straně opatřeny průběžným značením podle ustanovení DIN EN 988. Toto označení má směrovou šipku. Výrobky NOVA Pro-Tec by se měly vždy montovat ve stejném směru.

Možnosti použití a provedení

NedZink NOVA Pro-Tec je velmi vhodný pro bezpečné obklady fasád a krytiny střech všech standardních konstrukcí, zejména však pro nevětrané konstrukce a střechy s malým sklonem. Při použití NedZink NOVA Pro-Tec lze mnohdy upustit od použití strukturované dělicí vložky, která v mnoha jiných případech bývá potřebná. NOVA Pro-Tec lze pokládat přímo na čistou paropropustnou fólii nebo na bednění. Je však nutno dbát na to, aby nedošlo k poškození spodní ochranné vrstvy během montáže nebo v důsledku dilatačních pohybů. V případě dalších dotazů je Vám k dispozici technik NedZinku.

Díky vynikajícím vlastnostem má NedZink téměř neomezené použití. Všechny práce včetně pájení mohou klempíři provádět obvyklými nástroji.

Aby byla zákazníkům zaručena vysoká kvalita výrobků NedZink po celá desetiletí od ukončení montáže, tak se materiál přepravuje a skladuje v suchých a větraných prostorách. Ochranné fólie je nutno odstranit okamžitě po montáži.