Měď

Stavební kov s dlouhou tradicí a vynikajícími vlastnostmi

Použití mědi v architektuře je již několik století velmi oblíbené. Hlavním důvodem je její dobrá zpracovatelnost a esteticky působící povrch. Její vzhled ovlivňuje patina (ochranná vrstva), která se působením povětrnostních vlivů neustále mění. Postupně přechází původní načervenalý lesklý vzhled mědi do odstínů hnědé a následně získají šikmé plochy, při působení určitých vlivů prostředí, charakteristické zelené zabarvení. Kvalita, dlouhá životnost a estetický vzhled, to jsou argumenty, kterými se měď již po několik století prosazuje.

Popis výrobku

 

Měď dodávaná NedZinkem odpovídá požadavkům DIN EN 1172 – měď a slitiny z mědi; plechy a role pro stavebnictví. Používá se výhradně Cu-DHP – fosforem dezoxidovaná měď se stupněm čistoty min. 99,995 % mědi. Tento druh mědi lze výborně tvarovat, má vysoké poměrné prodloužení při namáhání a je také vhodný pro spojovací techniky s vysokými teplotami, např. pájení a svařování. Leskle válcovaný povrch plechu je úmyslně z výroby lehce mastný, aby se ochránil „leskle válcovaný“, červenozlatý povrch mědi. Působením povětrnostních vlivů po montáži tato vrstva zanikne a materiál vytvoří patinu. Tento proces probíhá v závislosti na umístění vzhledem ke světovým stranám a sklonu realizované konstrukce rozdílnou rychlostí a rozdílnou rovnoměrností. Stabilního a rovnoměrného vzhledu se proto dosáhne v průběhu několika týdnů až jednoho roku.

Kvalita výrobku

Certifikace a systém řízení jakosti NedZink podle DIN EN ISO 9001:2008 zaručuje trvale vysokou úroveň kvality.

Všechny výrobky jsou opatřeny průběžným značením dlle normy na zadní straně.

Možnosti použití a provedení

Moderní způsoby použití, a s tím spojené nároky na kvalitu zpracování měděného plechu pro zastřešení, odvodnění a obklady fasád, vyžadují odpovídající vlastnosti materiálu.

Měď má nejvyšší poměrné prodloužení při namáhání ze všech stavebních materiálů, a proto je obzvlášť vhodná pro komplikované spoje, ve kterých je materiál silně deformován. Pro tyto případy se používá měkká měď (R220), zatímco pro ploché střechy, obklady fasád a odvodňovací systémy se obvykle používá Cu-DHP R240. NedZink nabízí měď ve svitcích, tabulích a pásech v obvyklých rozměrech. Kromě toho je možné dodat i tyto polotovary:

  •          odvodnění střech včetně příslušenství
  •          stavební profily
  •          ohýbané plechy
  •          fasádní obklady

Vce informací o sortimentu a použití výrobků NedZink naleznete na našich webových stránkách a www.nedzink.de a www.nedzink.com.

Technické parametry

Tepelná roztažnost

1,7 mm/m (pri t =100 K)

Objemová hmotnost

8,93 kg/dm3

Bod tání

1083 °C

   

Pevnost v tahu (Rm)

R 220 (měkká)

220-260 N/mm2

R 240 (polotvrdá)

240-300 N/mm2

   

Tažnost (A5)

R 220 (měkká)

42%

R 240 (polotvrdá)

15%