Elegantní řešení

 In Soukromé projekty

NedZink NOIR: Elegantní řešení pro zámecký areál v Žamberku

Příkladem citlivého použití moderních materiálů v prostředí historických památek je realizace nové střechy a fasády na jednom z objektů v areálu zámku Žamberk, kde již více než 60 let sídlí Střední škola obchodu, řemesel a služeb. Rekonstrukcí musel v minulých letech projít její Domov mládeže, jehož celkovou podobu elegantně doplňují antracitově černé šablony z titanzinku NedZink NOIR.

Historie zámku v Žamberku se píše od přelomu 16. a 17. století. K dokončení původní renesanční stavby, která obklopuje dvě nádvoří a jejíž součástí je také kaple, došlo díky inciativě Mikuláše z Bubna v roce 1600. Další větší stavební úpravy provedl v rokokovém stylu počátkem 19. století hrabě Windischgrätz, na jehož záměry navázal rod Parishů, který pozměnil hlavně interiéry v duchu secese a kterému celé panství patřilo až do znárodnění v roce 1948.

Předchůdce dnešní Střední školy obchodu, řemesel a služeb v Žamberku začal na zámku působit v roce 1956, a to pod hlavičkou tehdejší Učňovské školy místního hospodářství. Během desítek let se ještě několikrát měnil název školy a docházelo také k řadě dílčích stavebních úprav. Čtyřpodlažní budova Domova mládeže byla s ohledem na kapacitní rozvoj školy přistavěna do prostoru jednoho z nádvoří na přelomu 80. a 90. let minulého století.

Po bezmála třiceti letech provozu se povedlo v roce 2019 realizovat investici za více než 12 milionů korun, díky které byla opravena i její střecha a fasáda. Jako materiál vhodný pro výměnu krytiny byly zvoleny maloformátové šablony z materiálu NedZink NOIR, což je předzvětralý titanzinek v antracitově černém odstínu. Ze stejného materiálu bylo provedeno taktéž oplechování atiky navazující ploché střechy, na které jsou mimo jiné umístěny solární kolektory.

Kvalita titanzinkového materiálu i jeho barevnost korespondují s památkovými hodnotami zámeckého areálu, k jehož střechám historicky neodmyslitelně patří skládané krytiny. Po rekonstrukci z 80. let minulého století jsou střechy zámku v Žamberku kryty převážně eternitovými šablonami.

Poslední příspěvky