NedZink NATUREL

NedZink NATUREL is een duurzaam, esthetisch en onderhoudsvrij bouwmateriaal dat met de jaren en onder invloed van de weersomstandigheden steeds mooier wordt. Er vormt zich namelijk een natuurlijke zinkpatinalaag. Door deze eigenschap wordt NedZink NATUREL overwegend gebruikt daar waar een natuurlijke en levendige uitstraling, hoge rendabiliteit en lange levensduur geëist worden.

Walsblank titaanzink in bladen en banden

      

Productbeschrijving
NedZink NATUREL is door NedZink geproduceerd walsblank titaanzink volgens EN 988. Het wordt o.a. gebruikt voor dak- en gevelbekledingen en hemelwaterafvoersystemen.

NedZink NATUREL is een titaanzink volgens EN 988, een legering op basis van elektrolytisch zuiver zink (99,995% Zn, Z1 volgens EN 1179) met toevoeging van koper, titaan en aluminium. De chemische samenstelling, de mechanische- en fysische eigenschappen, alsook de maattoleranties zijn bepaald in een KOMO productcertificaat en een bijkomend productcertificaat van Lloyd’s Register, LRIQS (Approval QIS122).

De gedefinieerde materiaaleigenschappen worden door een onafhankelijk en neutraal onderzoeksinstituut getoetst. Deze productcertificering en het ISO certificaat 9001:2008 voor het kwaliteitsmanagementsysteem van NedZink, borgen een constant hoog kwaliteitsniveau, superieur aan de eisen gesteld in EN 988.

Leveringsprogramma

Transport en Opslag
NedZink-producten worden droog verpakt en verstuurd. Het advies is om titaanzink droog en belucht op te slaan. Hiermee wordt de kans op condensvorming vermeden.

Oppervlak
NedZink NATUREL heeft een glad gewalst oppervlak. Na de montage ontstaat door invloed van de weersomstandigheden na een zekere tijd een nagenoeg onoplosbare zinkpatinalaag. Gedurende die tijd is het onvermijdelijk dat het oppervlak er onregelmatig uitziet. Wanneer u dit niet wenst dan bevelen wij u graag NedZink NOVA of NedZink NOIR aan. Door NedZink procesmatig gepatineerd titaanzink in twee verschillende tinten.

Plaatsing
Het mechanisch vervormen van zink wordt niet geadviseerd beneden een materiaaltemperatuur van 7°C.

Herkenbaarheid
Op alle producten wordt op de rugzijde een doorlopende stempel aangebracht, overeenkomstig de bepalingen van EN 988 met de aanduidingen:
– NedZink NTZ
– De vermelding ‘titaanzink’ in 4 talen; Nederlands, Duits, Frans en Engels
– Productnorm EN 988
– De nominale dikte
– Chargenummer
– Productiejaar
– Logo’s van KOMO en Lloyd’s Register

Voor bijkomende informatie over het leveringsprogramma en de verwerking van NedZink producten kunt u terecht op deze website.