Dakdoorvoeren

Er zijn diversen dakdoorbrekingen mogelijk, zoals ontluchtingspijpen, ventilatiekanalen, schoorstenen, dakkapellen en dakramen. Al deze toepassingen dienen een waterdichte aansluiting te hebben met de zinken dakbedekking.

Vaak wordt gebruik gemaakt van een verholen goot en een zalingconstructie om tot een correcte aansluiting van doorbreking en dakbedekking te komen. De verholen goot kan bijvoorbeeld onder de pannen als een gesloten rechthoekige koker worden voortgezet tot de lozing in de dakgoot.