Titaanzink in combinatie met andere materialen

Titaanzink is een materiaal wat prima in combinatie met andere materialen kan worden toegepast. Toch zijn er een aantal materialen die extra aandacht vragen.

Dakbedekkingen
Bitumenhoudende dakbedekkingen, met name APP (en SBS in geringere mate), ontleden onder invloed van het zonlicht (UVstraling) in gedeeltelijk oplosbare stoffen. Dit zijn carbol-zuren, die de zuurgraad van het overstromende regenwater verhogen. Stroomt dit water hierna over het zink, dan kan het zink worden aangetast. Bij de meeste kunststof dakbedekkingen zijn er geen problemen met zink en uittredende stoffen. Echter PVC dakbedekkingen kunnen last hebben van het uittreden van chloorverbindingen (de weekmakers) die het zink aantasten. Er is alleen sprake van aantasting indien de bedekking boven het zink is aangebracht en over het zink afgewaterd wordt.

Koper
Koper is edeler (groot potentiaalverschil) dan zink. Het spanningspotentiaal tussen zink en koper maakt dat koper niet toegepast kan worden boven zink. Indien dit wel gebeurt zal het zink snel afbreken (elektrochemische- of spanningscorrosie). Stroomt water van koper over zink, dan zal het zink aangetast worden. Aantasting vindt ook plaats bij direct contact.

Lood
Het potentiaalverschil van zink en lood is klein en daarom zal er in de praktijk geen probleem zijn om deze metalen bij elkaar toe te passen. Mede door het patineren van zink en lood ontstaat een overgangszone, waardoor het potentiaalverschil nagenoeg nul zal zijn. Wel adviseert NedZink om lood direct na het aanbrengen te behandelen met patineerolie. Hiermee wordt voorkomen dat lood een spoorvorming geeft op het zink. Bij toepassing van een loodslabbe in een zinken goot kan gekozen worden voor een kunststof scheidingslaag, zoals een EPDM-rubber om aantasting te voorkomen.

Rieten daken
Zink is onder een rieten dak niet toepasbaar, omdat het wordt aangetast door uit het riet uitlogende humuszuren. Het zink lost letterlijk op. Zink wordt wel toegepast voor nokken, schoorstenen (dus boven het riet) en dak doorvoeren, waarbij niet wordt afgewaterd over het zink.

Houtsoorten
Bij voorkeur niet toepassen in (direct) contact met zink:
• Multiplex: opgebouwd uit fineerlagen die met elkaar (watervast) verlijmd zijn. Bij condensvorming tussen het multiplex en het zink zal het vocht bij langdurige blootstelling het zink aantasten.
• Verduurzaamd hout: controleer bij de leverancier welke verduurzamingmiddelen zijn toegepast.
• Western Red Cedar in onbehandelde vorm toegepast, loogt uit in de tijd. Het bevat corrosiehoudende stoffen, die het zink kunnen aantasten. Dit geeft alleen problemen als het hout boven het zink is aangebracht en over het zink afspoelt.

Lijmsoorten
Voorwaarde bij het verlijmen van zink is dat er een elastische lijm wordt gebruikt, die niet op siliconenbasis is of andere zuurhoudende stoffen bevat. De lijm moet elastisch blijven om uitzetten en krimpen te kunnen opvangen. Af te raden lijmsoorten zijn: zuurhoudende siliconen en epoxy, ureum/melanine lijmen en, phenol-formaldehyde lijmen.

Minerale Bouwstoffen
In de bouw worden op grote schaal minerale bouwstoffen toegepast, zoals verse beton, kalk, gips, cement en mortel. Deze kunnen in combinatie met vocht het zink aantasten. NedZink adviseert om het zink in een bouwproces zo laat mogelijk aan te brengen, zodat de kans op vervuiling en beschadiging zo klein mogelijk is.

(Vezelcement)leien
Bij de toepassing van zink in combinatie met (vezelcement)leien, wordt geadviseerd om contact op te nemen met de leverancier van deze leien. Door eventuele negatieve effecten uit te sluiten kan de levensduur van het zink worden gewaarborgd.

Verzinkt staal, aluminium en roestvast staal
Het is geen enkel probleem om zink toe te passen in combinatie met verzinkt staal, aluminium (geanodiseerd of gemoffeld) en roestvast staal (RVS). Wees erop bedacht dat bij slijtage van verzinkt staal roest kan ontstaan, wat sporen op het zink achterlaat.