Podkonstrukcje niewentylowane

Podkonstrukcje bez wentylacji realizowane mogą być jedynie po indywidualnym dla obiektu sprawdzeniu, zaplanowaniu i uszczegółowieniu z NedZink. Zależnie od typu dachu (np. płaski spad; zmiany nachylenia; poprzecinane połacie dachu) zasadnym może być preferowanie konstrukcji bez wentylacji. W takim przypadku stawia się wysokie wymagania dokładnego planowania i wykonania wszelkich szczegółów.

Transport wilgoci
Nie wentylowana konstrukcja NedZink jest w stanie tylko w małym stopniu odprowadzić na zewnątrz wilgoć, która się dostała pod metal. Z reguły dojść do tego może jedynie w ciepłych porach roku przez przejście pary poprzez rąbek stojący. Jeśli jednak istnieje przesadne wciągnięcie wilgoci, to dokonuje się to zbyt powoli, by uniknąć wystąpienia korozji metalu po tylnej jego stronie, szkód korozyjnych podkonstrukcji nośnej lub zmniejszenia oporu cieplnego.

W związku z tym należy wykluczyć wciąganie wilgoci poprzez:

  • wilgoć budowlaną materiałów budowlanych
  • wciąganie wilgoci podczas budowania
  • dyfuzję pary
  • mostki cieplne
  • fachowe wykonanie
  • auszuschließen.

Nieunikniona wilgoć z czasem musi móc bezszkodowo zostać odprowadzona na zewnątrz.

Wilgotność budowlana materiałów budowlanych
Zastosowane materiały budowlane w ich stanie zabudowy muszą być suche i chronione podczas magazynowania, transportu i instalacji przed zawilgoceniem pogodowym. Stosować należy normowane, trwałe kształtowo i temperaturowo materiały budowlane.

Odprowadzenie wilgoci podczas budowy
Podczas prac używane materiały budowlane, w szczególności chłonne materiały jak drewno i materiały z włókien mineralnych, należy chronić odpowiednimi sposobami przeciw zawilgoceniu. Osiągnąć to można np. tymczasowymi warstwami ochronnymi folii i plandek.

Dyfuzja pary
Udaremnienie wciągania wilgoci poprzez dyfuzję z wnętrza budynku jest kolejną istotną przesłanką do fizyko-budowlanego bezpieczeństwa funkcyjnego. Przewiduje się wbudowaną i założoną wiatroszczelnie i paroszczelnie barierę pary z wartością Sd ≥100 m wg DIN 4108. Ponadto przestrzegać należy informacji DIN 4108, rozporządzenia o oszczędzaniu energii i   rozporządzenia o ochronie cieplnej w ich obecnie obowiązującej formie.

Mostki cieplne
Mostki cieplne mogą mieć różnorakie przyczyny i powodować swym działaniem wykraplanie się wody w konstrukcji. Szczególną uwagę należy zwrócić na bezfugowe i wolne od przenikania ułożenie izolacji cieplnej. Przenikliwe środki mocujące należy tak dobrać i zamocować, by zapewnione było bezszkodowe spełnianie ich funkcji.

Fachowe wykonanie
Zgodne z zasadami i staranne wykonanie prac montażowych, w szczególności detali połączeniowych, jest niezbędne dla funkcjonującej konstrukcji, gdyż przenikająca wilgoć pod metalowym pokryciem może zostać odprowadzona jedynie bardzo powoli i w małym stopniu.

Warstwa oddzielająca (membrana)
Przy wykonaniu nie wentylowanych konstrukcji z NedZink-u umieścić należy bezpośrednio pod metalem otwarte dyfuzyjnie membrany jednocześnie utrzymujące odstęp. W ten sposób wilgoć która dostała się pod metal zostaje rozdzielona i z biegiem czasu bezszkodowo odprowadzona.

Powłoka dolnostronna
Przy konstrukcjach o podwyższonych wymaganiach (np. baseny; duże kuchnie) do dyspozycji są Produkty NedZink NATUREL Pro-Tec i NedZink NOVA Pro-Tec z dolnostronną powłoką zabezpieczającą.