Sisteme de acoperiş

Titan-zincul este ideal atât pentru suprafeţe mici cât şi pentru cele mari. Acoperișurilor cu o panta minimă de peste 3° (preferabil peste 7°) li se pot aplica sisteme cum sunt sistemul cu falţ vertical şi cel pe șipcă. Sistemul cu solzi este potrivit pentru acoperişuri cu o pantă minimă de 25°, sau 18° când îndoitura solzului este sudată.

Cu o bună planificare a învelitorii din titan-zinc, este posibil ca sistemul cu falţ vertical, cel pe șipcă şi cel cu solzi, să fie prefabricat în mare parte (80-90%) în atelier.