Randvoorwaarden

Risico’s

Bij de toepassing van dampdichte systemen zijn risico’s aanwezig, die de functionaliteit en levensduur
kunnen beïnvloeden:
– onderlinge naden, die niet goed zijn afgeplakt
– niet vormvaste onderconstructies
– doorboringen, die lekkages kunnen veroorzaken
– lekkages, die op kunnen treden door detailfouten en onzorgvuldige montage

Verantwoordelijkheid – garantie

Voor de uitvoering van het dampdichte systeem ligt de verantwoordelijkheid bij de architect en/of aannemer. Overleg met de zinkverwerker is nodig om de risico’s van deze dampdicht toepassing
zo mogelijk uit te sluiten. De leveranciers van de afzonderlijke bouwmaterialen geven enkel garantie
op het door hen geleverde materiaal. Na verwerking van deze materialen komt de garantie van het
systeem voor rekening van de aannemer.

NedZink adviezen

De adviezen verstrekt door NedZink zijn met de grootste zorg samengesteld. Alle hierin vermelde
gegevens beantwoorden aan onze huidige kennis van zaken en geven informatie over onze producten en hun toepassingsmogelijkheden. Men kan geen rechten doen gelden op grond van de inhoud van deze voorschriften.