Algemeen

Condensatie van waterdamp tegen de binnenzijde van een Titaanzinkconstructie, dus b.v. tegen de onderzijde van dak- en gevelbanen en dakgoten kan een oorzaak zijn van vrij ernstige corrosie, indien aan een aantal voorwaarden niet is voldaan.

Zo moet er altijd voor worden gezorgd, dat de onderzijde van het zink “belucht” wordt indien geen maatregelen zijn getroffen om condensvorming te voorkomen. Denk hierbij aan de toetreding van zuurstof en koolzuur om de patina te kunnen vormen.

Bij niet geïsoleerde daken is het voldoende om het zink te ondersteunen door een houten dakbeschot, bestaande uit houten delen met kieren op de balken of gordingen zijn aangebracht. Om het capillair gevoelige contact met het hout zo klein mogelijk te maken kunnen de houten delen het best ongeschaafd worden toegepast. Wordt er echter met bijvoorbeeld multiplex dakplaten als dakbeschot gewerkt, dan is het noodzakelijk tussen het hout en het zink een éénlaags dakbedekking (glasvlies) aan te brengen om condens te voorkomen.

Bij geïsoleerde daken en gevels is de kans op inwendige condens nog groter doordat het temperatuursverschil tussen de binnenlucht en de dakbedekking gemiddeld groter is dan bij ongeïsoleerde constructies . Om in deze gevallen condens tegen de onderzijde van de dakbedekking te voorkomen zijn een dampremmende laag en een ventilerende spouw noodzakelijk.

Kiest men voor een warmdakconstructie, dat wil zeggen een geïsoleerde dakconstructie zonder ventilerende spouw, dan bieden de systemen van Endele een uitkomst. Met deze Endele isolatiesystemen kan men snel en eenvoudig ongeventileerd isoleren. Door het aanbrengen van een 100% dampdichte constructie worden condensproblemen vermeden.