Hemelwaterafvoerbuizen

Hemelwaterafvoerbuizen (HWA-buizen) van NedZink materiaal voldoen aan NEN-EN 612. Standaard prefab buizen worden toegepast op standaardlengten van 3 meter. Op aanvraag kunnen afwijkende lengten worden geleverd. Niet-standaard prefab HWA-buizen dienen eveneens te voldoen aan NEN-EN 612. HWA-buizen kunnen zijn uitgevoerd in een ronde-, vierkante- of rechthoekige variant. De langsnaad is gelast en een van de uiteinden is opgetrompt. Zie onderstaand tabel met daarin de standaard HWA-buizen.

Standaard HWA-buizen

AfmetingMassaZinkdikteLengte
Rond 80 mm1,161 kg/m0,65 mm2 en 3 m
Rond 100 mm1,451 kg/m0,65 mm2 en 3 m
Vierkant 80 mm1,485 kg/m0,65 mm2 en 3 m
Vierkant 100 mm1,860 kg/m0,65 mm2 en 3 m

Montage
• Hemelwaterafvoerbuizen van boven naar beneden aanbrengen.
• De onderlinge buisstukken worden in principe niet gesoldeerd. De inschuiflengte van de onderlinge buisstukken bedraagt 50 mm.
• Het bovenste buisstuk mag niet tegen de onderzijde van de goot kunnen drukken en moet daarom min. 20 mm ruimte hebben.
• Het tapeind moet min. 50 mm in de buis geschoven zijn, zodat het uitstekende tapeind min. 70 mm lang moet zijn.
• Elk buisstuk dient tenminste éénmaal gebeugeld te zijn.
• De beugels op maximaal 2 meter afstand aanbrengen, waarbij de bovenste beugel minimaal 1 meter onder de gootbodem geplaatst wordt. Wanneer de beweging (expansie) van de goot door bochtstukken wordt opgevangen, mag de beugelafstand tot de gootbodem kleiner dan 1 meter zijn.
• De afstand tussen achterkant buis en gevel bedraagt minimaal 30 mm.
• De onderlinge beugelafstand bedraagt 2 meter.
• Om een zijwaartse beweging van de goot mogelijk te maken, komt de eerste scharnierbeugel op 1 meter uit de onderkant van de goot.
• De afstand tussen de onderkant goot en bovenkant afvoerbuis is minimaal 20 mm om uitzetting van de buis mogelijk te maken.

Bijzondere constructies
Wanneer HWA-buizen niet in verticale lijn naar het riool voeren, moeten buisstukken in verspringende lijn naar het laagste punt worden geleid. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van prefab bocht- en sprongstukken, of van maatwerk in verstek gemaakte buisstukken. De hoek tussen een schuin verlopend buisstuk en het voorgaande buisstuk mag niet kleiner dan 120° zijn. Het afschot van een HWA-buis dient minimaal 5 mm per meter te zijn, indien het bestek niet anders voorschrijft.