Han River Renovatie Yeoju Ipo-gu in Zuid-Korea

 In Projecten, Projecten Groot

OPVALLENDE BOLLEN BEKLEED MET NEDZINK NATUREL EN NEDZINK NOVA

Grote zinken eieren sieren Zuid-Koreaanse stuwdam
In Zuid-Korea overwintert de zeldzame Chinese kraanvogel in uitgestrekte wetlands, de diepwater moerassen. De eieren van deze beschermde vogel vormen de inspiratiebron voor enorme eivormige bollen op de stuwdam ‘Yeoju Ipo-gu’ in de Han rivier. Van verre kaatsen ze het zonlicht terug door het mooie NedZink NATUREL en NedZink NOVA waarmee ze zijn bekleed. De stuwdam ‘Yeoju Ipo-gu’ is een klein onderdeel van een enorm project waarmee Zuid-Korea de gevolgen van de klimaatverandering zoals overstromingen en droogte probeert te beheersen. Met stuwdammen, dijkverhogingen en dammen in diverse rivieren reguleert het land zijn waterhuishouding. Zuid-Korea stelt zo de overwinteringsplaats van de ernstig bedreigde Chinese kraanvogel veilig. Chinese kraanvogels zijn vooral beroemd om hun ingewikkelde balts waarbij ze buigen, gracieus met hun kop bewegen en grote sprongen maken. Bovendien leven de ruim anderhalve meter grote vogels in koppels en blijven hun hele leven bij elkaar. Omdat de partners elkaar hun leven lang trouw zijn, worden Chinese kraanvogels in Oost-Azië als gelukssymbool gezien.

Recente Projecten