NedZink Feuilles

NedZink NATUREL – Feuilles | Palette | 500 kg

épaisseurlongueur x largeurcode
0,6 mm2250 x 1000 mmFZ60
0,7 mm2250 x 1000 mmFZ70
0,8 mm2250 x 1000 mmFZ80
1 mm2250 x 1000 mmFZ1000

NedZink NATUREL – Feuilles | Palette | 1 tonne

épaisseurlongueur x largeurcode
0,6 mm2000 x 1000 mmFZ602
0,65 mm2000 x 1000 mmFZ652
0,7 mm2000 x 1000 mmFZ702
0,8 mm2000 x 1000 mmFZ802
0,6 mm2250 x 1000 mmFZ60
0,7 mm2250 x 1000 mmFZ70
0,8 mm2250 x 1000 mmFZ80
1 mm2250 x 1000 mmFZ100

NedZink NOVA – Feuilles | Palette | 500 kg

épaisseurlongueur x largeurcode
0,7 mm2000 x 1000 mmFPNV7
0,8 mm2000 x 1000 mmFPNV8
0,7 mm2250 x 1000 mmFPNV70225
0,8 mm2250 x 1000 mmFPNV80225

NedZink NOIR – Feuilles | Palette | 500 kg

épaisseurlongueur x largeurcode
0,7 mm2000 x 1000 mmFPN
0,8 mm2000 x 1000 mmFPN8
0,7 mm2250 x 1000 mmFPN70225
0,8 mm2250 x 1000 mmFPN80225