Transferul vaporilor

Condensarea apei

Acoperişurile sunt supuse stresului produs de forţele mecanice, dar şi de aspectele fizice ale clădirii. Acestea includ temperaturile fluctuante, care pot varia între – 20° C şi + 80° C, şi diferenţele dintre umiditatea aerului din interior şi exterior.

În situaţia des întâlnită, când temperatura internă (Ti) este mai mare ca temperatura externă(Te), se întâmplă ca umiditatea aerului din interior să fie mai mare ca cea din exterior (vezi fig.2)

Diferenţa de presiune (Pi – Pe) face ca vaporii să se deplaseze prin structura acoperişului din interior către exterior. Dacă acoperişul nu este construit corect, condensul sau îngheţul se vor forma pe interiorul relativ rece al titan-zincului.

Deteriorarea şi prevenţia

Condensul excesiv poate dăuna în mai multe moduri. De exemplu, poate dăuna titan-zincului pe intrados ca rezultat al coroziunii, sau să dăuneze din cauza umidităţii în unele părţi ale structurii suport (coroziunea metalului, putrezirea sau mucegăirea lemnului).  Etanşarea totală în interior nu este soluţia corectă: în practică nu se poate face, şi în termenii reglării umidităţii nu este de dorit acest lucru.

În măsura obţinerii unei mişcări optime a vaporilor şi pentru a evita riscul de stricăciuni, trebuie urmați doi paşi pentru realizarea acestui lucru:  

  1. La interiorul izolaţiei termice se pune o membrană de control vapori
  2. Se prevede un spaţiu de ventilare în exteriorul izolaţiei termice pentru a permite ventilarea cu aerul exterior