NedZink NATUREL Pro-Tec

Gołowalcowany tytan-cynk z cało powierzchniową warstwą ochronną na stronie tylnej

Gołowalcowana strona górna NedZink NATUREL Pro-Tec uzupełniona zostaje przez powłokę ochronną na stronie dolnej i zapewnia przez to maksymalne bezpieczeństwo przy konstrukcjach bez wentylacji i innych wrażliwych zastosowaniach.

Bezpieczeństwo przodem

NedZink NATUREL Pro-Tec jako alternatywa dla NedZink NATUREL oferuje zaletę dodatkowego zabezpieczenia dolnej strony materiału przeciwko ewentualnie oddziałującej wilgoci kondensującej pary wodnej. Przez to korozja tylnej strony jest bez szans. Mimo dokładnego planowania i wykonania konstrukcji dachowych i ściennych taka kondensacja pary wodnej nie zawsze może zostać wykluczona, szczególnie przy naprawach oraz nie wentylowanych konstrukcjach. W takich przypadkach stosując NedZink  NATUREL Pro-Tec jest się zawsze w bezpiecznej sytuacji.

Opis produktu

Materiałem bazowym dla NedZink NATUREL Pro-Tec jest NedZink NATUREL, tytan-cynk wg DIN EN 988, stop na bazie elektrolitycznego cynku o stopniu czystości min. 99,995 % cynku (Z1 wg DIN EN 1179) z małymi ilościami domieszek miedzi, tytanu i aluminium. Dolna strona NedZink NATUREL Pro-Tec dla ochrony przed wpływem skondensowanej wody pokryta jest jasną organiczną warstwą ochronną. Ta powłoka ochronna na tylnej stronie zwana Pro-Tec spełnia wymagania jakościowe normy EN 13523 (metale powlekane w taśmach) oraz EN 4628  (materiały powłok). Naturalne patynowanie na górnej stronie, jak również wszelkie inne, typowe dla cynku właściwości powierzchni pozostają całkowicie zachowane.

Jakość produktu i oznaczenie

Certyfikacja produktowa i zewnętrzna certyfikacja zarządzania jakością NedZink wg DIN EN ISO 9001:2008 gwarantują stabilnie wysoki poziom jakości, który w decydujących punktach znacznie przewyższa wymagania normy DIN EN 988.

Skład chemiczny, właściwości mechaniczno-technologiczne jak również maksymalnie dopuszczalne tolerancje wymiarów NedZink NATUREL Pro-Tec wyznaczone są w certyfikacie produktu NedZink (LRIQS Approval QIS 122). Przestrzeganie tych właściwości materiałowych nadzorowane jest w regularnych odstępach czasu przez niezależny, neutralny instytut badawczy Lloyd’s Register.

Wszystkie produkty podlegają ciągłemu ostemplowaniu na ich odwrocie zgodnie z wymogami normy DIN EN 988.

Możliwości zastosowań i przetwarzanie

NedZink NATUREL Pro-Tec idealnie nadaje się jako bezpieczne pokrycie dachów i na opierzenia przy wszelkich standardowych konstrukcjach, szczególnie jednak przy niewentylowanych konstrukcjach oraz pokryciach dachowych o małych nachyleniach. Opcjonalnie można zrezygnować z w tych sytuacjach zazwyczaj koniecznej warstwy oddzielającej (np. folii). NATUREL Pro-Tec może zostać położone bezpośrednio na czystej, otwartej dyfuzyjne warstwie oddzielającej lub deskowaniu. Należy zwracać uwagę by nie wystąpiło ryzyko uszkodzenia dolnej warstwy ochronnej podczas montażu, jak również ruchy materiału uwarunkowane termicznie. Kantowanie i nagłe formowanie przy temperaturach < 7° C może powodować uszkodzenia więc należy tego unikać. W przypadku dalszych pytań do Państwa dyspozycji pozostaje dział techniczny NedZink.

Różnorodność zastosowań niemalże nie ma granic ze względu na doskonałe właściwości przetwarzania NedZink-u. Wszelkie prace włącznie z lutowaniem są do wykonania powszechnie stosowanymi narzędziami i maszynami przez fachowych wykonawców.

Celem zapewnienia klientowi wysokiej jakości produktowej NedZink-u przez dziesięciolecia od montażu, konieczne są suchy i wentylowany transport i magazynowanie.