Schulungen und Workshops

+
Jako partner rzemiosła oraz branżowych hurtowni NedZink oferuje Państwu przeprowadzenie praktycznych i teoretycznych szkoleń.
 
Dzięki doświadczeniu zdobytemu przez dziesięciolecia przy planowaniu i wspieraniu najróżniejszych inwestycji budowlanych NedZink dysponuje dużym technicznym Know-how w obszarze zastosowań cynku do pokryć dachowych oraz okładzin fasadowych.
 
Celem przekazywania tejże wiedzy fachowej NedZink organizuje w regularnych interwałach kursy przygotowawcze dla rzemieślników, jak również szkolenia produktowe dla współpracowników sprzedaży. Bez znaczenia czy u Państwa, we współpracy z Państwa sprzedawcą czy też w naszych miejscach szkoleniowych. Prosimy o kontakt z nami. 
+