Privacy Statement

Indien u door middel van een email of invulformulier gegevens aanvraagt worden deze gebruikt om met u in contact te treden. Indien u op deze manier uw gegevens aan ons heeft verstrekt kan het gebeuren dat u een mailing van ons ontvangt of telefonisch benaderd wordt.

NedZink zal door u opgegeven persoonsgegevens niet doorverkopen of verhuren dan wel op een andere wijze verstrekken aan derden.

Indien u dit wenst heeft u de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen dan wel te laten verwijderen. Mocht u hiervan gebruik willen maken dan verzoeken wij u dit per brief, fax of email kenbaar te maken via:

NedZink BV

Hoofdstraat 1, 6024 AA  Budel-Dorplein

Postbus 2135, 6020 AC  Budel
Nederland

T: + 31 (0)495 455700
F: + 31 (0)495 455790