Dakgoten en hemelafwaterafvoerbuizen

Goten dienen voor het opvangen en verzamelen van hemelwater om dit water vervolgens via de HWA-buizen naar een rioleringssysteem of een ander lozingspunt af te voeren. Dakgoten zijn in een groot aantal variaties uit te voeren en worden op verschillende manieren aan of op het dak toegepast. In het algemeen zijn dakgoten naar vorm en toepassing in een aantal typen in te delen, zoals mastgoten, bakgoten en overhoekse goten; zakgoten, kilgoten en verholen goten.

De mastgoot heeft een halfronde doorsnede die in het verleden met behulp van een stuk rondhout of mast werd gemaakt. De bakgoot heeft een min of meer trog- of bakvormige doorsnede. De overhoekse goot heeft een achteropstand die in het vlak van het hellend dak ligt en een vooropstand, die hiermee een haakse hoek vormt, met andere woorden “overhoeks” is omgezet.

Hemelwaterafvoerbuizen worden in diverse typen geproduceerd. De meest voorkomende is de ronde buis, maar ook buizen met vierkante, rechthoekige en andere meerkantige doorsneden worden toegepast. De standaard HWA-buizen worden geleverd met een gelaste naad of met een dubbele felsnaad. De buizen worden altijd gemaakt met één opgetrompt uiteinde per lengte, zodat de verschillende lengten met de uiteinden in elkaar geschoven kunnen worden. NedZink beschikt over een compleet assortiment hulpstukken om dakgoten en buizen te monteren en op elkaar aan te sluiten tot een compleet hemelwaterafvoersysteem.