Opláštění štítu

 

Jako štít budovy se označuje plocha průčelí či fasády, která uzavírá sedlovou střechu. Protože je při renovačních pracích často možnost přístupu pouze po lešení, je dlouhodobě nejefektivnějším řešením bezúdržbové opláštění štítu materiály NedZink. Jako možné opláštění těchto ploch přicházejí do úvahy následující varianty:

  • Opláštění technikou úhlových drážek
  • Maloformátové a velkoformátové šablony
  • Panelové systémy
  • Kazety
  • Zvláštní profily