Kazetový systém Composite

Titanzinkové fasádní obklady s jádrem z umělé hmoty

 

Perfekcionismus ve fasádě – tak lze popsat toto vysoce kvalitní opláštění fasád. Jedná se o materiál se stoletou tradicí, který se současně dokáže přizpůsobit kreativitě budoucnosti.

NedZink NOVA COMPOSITE je plochá vrstvená deska, která má na horní a spodní straně vždy jednu vrstvu předpatinovaného NedZink NOVA a uprostřed jádro z umělé hmoty (LD-PE). Kombinace těchto materiálů zajišťuje extrémní přesnost a stabilitu desky, která má četné možnosti použití, obzvlášť při opláštění fasád. NOVA COMPOSITE lze zpracovávat a řezat obvyklými, běžně dostupnými, klempířskými stroji a nástroji. Fasádní desky lze jednoduše šroubovat, nýtovat nebo použít v závěsném systému.

Extrémní pevnost NOVA COMPOSITE zaručuje tloušťka desky 4 mm. Titanzinek na horní a spodní straně má na každé straně tloušťku 0,50 mm a polyetylenové LD-PE jádro má tloušťku 3 mm.

Pevnost a stabilita desek umožňuje opláštění fasády velkoformátovými prvky při současně mimořádně rovném vzhledu povrchu bez jakéhokoliv zvlnění. Další předností je dobrá tvarovatelnost prvků a forem, které se pro výrobu NOVA COMPOSITE používají. Deskou lze vytvářet také plochy působící jako 3D.

Díky tomuto nově vyvinutému výrobku se značně rozšiřují možnosti opláštění fasád titanzinkem. NedZink nabízí architektům, stavebníkům a řemeslníkům, kteří plánují realizaci fasády, výrobek, který je vhodný pro nejrůznější možnosti použití a montáže.

 

Různé možnosti montáže:

 

Lepení                                               Klempířské spoje                            Šroubování                                       Závěsný systém

 

Vlastnosti výrobku NedZink NOVA COMPOSITE
Standardní rozměr3.200 x 1.000 mm
Standardní tloušťka desky4 mm
Max. délka desky na přání6.000 mm
Složení deskyNahoře a dole: 2 x 0,5 mm NedZink NOVA
Jádro: 3 mm polyetylen LD-PE
ToleranceTloušťka: -/+ 0,2 mm
Šířka: -0 /+ 2,0 mm
Délka: -0 /+ 4,0 mm
Diagonálně: max. 3,0 mm
Hmotnost standardní desky (4 mm)9,96 kg / m²

 

Technologické hodnoty
SlitinaTitanzinek podle DIN EN 988
Pevnost v tahu (Rm)min. 150 N/mm²
Mez průtažnosti 0,2%min. 110 N/mm²
Modul pružnosti≥ 80.000 N/mm²
Teplotní chování °C– 50 bis + 80
Koeficient roztažnosti0,022 mm/m*K
Vrstva jádrapolyetylen (LD-PE)
– hustota0,92 g/cm³
Vnější stranyTitanzinek
– hustota7,2 g/cm³

 

Variabilní návrh fasády

NedZink drážkový panel

 

Drážkový panel je fasádní profil se spoji na pero a drážku ke zhotovení zavěšené fasády s otevřenou vzduchovou mezerou. Použití panelů je vhodné jak pro výstavbu bytů, tak také pro průmyslové a kancelářské budovy. Panely se vzájemně spojují v podélném směru zasunutím do „kapsy“, a tím dávají fasádě jednolitý výraz se skrytým, neviditelným připevněním.

Architektonicky se nabízí možnosti vodorovného, svislého a diagonálního uspořádání panelů o max. délce 6,00 m. Dále lze mezi panely variabilně vytvářet spáru o velikosti 2 až 30 mm, která se také nazývá stínová spára.

Standardně se materiál pro drážkové profily NedZink dodává v rolích. Zvláštní navazující, ukončující a rohové profily se vyrábějí jako přesně tvarované. Spoje panelů lze vytvářet stykovými plechy tak, že vznikne uzavřená pohledová plocha. Výroba a dodávka se uskutečňují vždy pro daný objekt na základě přesných rozměrů.

 

Standardní rozměry
Rohový profilProfil tvarovaný do role
Tloušťka materiálu0,70 – 0,80 – 1,00 mm0,70 – 0,80 – 1,00 mm
Délka profiludoporučuje se max. 4,0 mdoporučuje se max. 6,0 m
Standardní vzdálenost os200 / 250 / 300 / 333 mm0 /+ 2,0 mm
Šířka přířezupohledová plocha + 130 mmpohledová plocha +110 mm
Šířka spáry2 mm – 30 mmmax. 3,0 mm
Výška panelu25 mm24 mm
Další rozměry na vyžádání

Kvalita povrchu

 

Ačkoliv je zásadně možné provádět opláštění fasády profily s leskle válcovaným povrchem NedZink NATUREL, doporučujeme zvolit již z výroby předpatinované povrchy. NedZink NOVA nebo NedZink NOIR vytvářejí bezprostředně po dokončení montáže jednotný, rovnoměrný obraz povrchu. Naše dlouholetá zkušenost ukazuje, že přírodní proces zvětrávání a s tím spojený vývoj patiny leskle válcovaných povrchů přináší při realizaci fasády často problémy ze strany stavebníků v důsledku nerovnoměrného zvětrávání.

Nosná konstrukce

Drážkové panely se montují jako konstrukce s otevřenou vzduchovou mezerou na dřevěné nebo kovové nosné rošty (např. laťování, trapézové profily atd.). Na trhu jsou vhodné kompletní systémy pro nosné rošty od několika výrobců. Informace o nich jsou na vyžádání. Upevnění se provádí skrytě šrouby nebo nýty z nerezového materiálu. Příčná a podélná dilatace se musí zohlednit v technickém návrhu fasádní konstrukce.

Systém vodorovně kladených drážkových panelů

Skladba systému panelové fasády:
A Nosná podkladní konstrukce (železobeton / zdivo)
B Nosný rošt (dřevěné laťování nebo hliníkové profily, resp. trapézový profil z hliníku)
C Tepelná izolace (vláknité izolační materiály, atd.)
D Odvětrávaná mezera (od zhruba 200 cm2/m do 400 cm2/m)
E Zasunovací drážkované panely ve shora uvedených provedeních
F Děrovaný plech 1,0 mm
G Okapový plech z pozink. oceli 1,0 mm
H Oplechování římsy

 

Inovativní systém pro střechy a fasády

Šablony NedZink

Systém šablon NedZink pro střechu a fasádu je vysloveně reprezentativní. Používá se pro malé a velké plochy při pokrývání střech a obložení fasád. Spektrum výrobků zahrnuje jak klasické čtverce, tak velkoformátové obdélníkové systémy.

Naše velkoformátové systémy se obzvlášť hodí pro provádění velkoplošných fasád s rovinnými plochami. Čtvercové a kosočtvercové systémy se používají spíše na pokrývání střech a na fasády s menší plochou.

Díky spojovací technice, kdy se do sebe zavěšují zadní a přední hrana šablony, systém bez potíží přenáší jakékoliv dilatační pohyby – ať již např. způsobené teplotními rozdíly, pohyby stavebních dílů nebo poryvy větru. Šablonové systémy z titanzinku mají dlouhou tradici. Ve střední Evropě se začaly používat asi v polovině 19. století. V té době se používaly především pro obložení budov na ochranu před povětrnostními vlivy, zejména na stranách vystavených působení převládajícího směru větru. Ve vysokých horských polohách se dodnes provádějí úplná obložení stěn resp. pokrytí střech šablonovými systémy. V dalších letech se šablonové systémy používaly také jako krytina pro střechy s velmi strmým sklonem. V průběhu tohoto vývoje se velmi zvýšilo množství tvarů a rozměrů šablon a největší rozvoj zažily šablonové systémy v období secese.

Maloformátové čtvercové a kosočtvercové systémy

V oblasti střešních krytin je minimální sklon 25° bez pájení a 18° s pájením šablon ve vrcholovém spoji. Při sklonech střechy ≤ 60° by se měla pod krytinu pokládat pojistná hydroizolační vrstva.

Kosočtvercový systém NedZink se skládá z malých a stejně tvarovaných plechových prvků, které jsou do sebe zavěšeny. Tím lze dobře provádět opláštění a pokrytí zaoblených či klenutých ploch.

Připevnění

Šablony se připevňují zavěšením posuvných příponek s drážkou za spodní hranu horní šablony. Zadní hrana spodní šablony se zasouvá do přední hrany vrchní šablony. Tak vzniká “šupinovité” spojení jednotlivých prvků mezi sebou.

Podkladní vrstva

U malých sklonů střechy musí být šablony položeny na celoplošnédřevěné bednění z nehoblovaných prken minimální tloušťky 24 mm. U strmějších sklonů nemusí být bednění celoplošné, mezi prkny mohou být mezery.

N ≤ 40° – max. 10 mm

N ≥ 40° – max. 100 mm

 

Standard níčtverec
Hotový rozměr v mmRozměr přířezu v mmPočet/m2
450 x 450500 x 500ca. 5,6
400 x 400450 x 450ca. 2,5
280 x 280330 x 330ca. 15,3
200 x 200250 x 250ca. 32
Pro čtvercové systémy ve standardním formátu jsou v nabídce také „poloviční formáty“ pro založení první řady u okapové hrany.

 

Kosočtvercový systém, rombus, vrcholový úhel 50°
Hotová šířka „b“ v mmRozměr přířezu v mmPočet/m2
200250ca. 25,6
250300ca. 15,3
280330ca. 11,9

 

Velkoformátové systémy
Hotový rozměr v mmRozměr přířezu v mmTloušťka materiálu v mmPlocha v m2cca. počet/m2cca vzdálenost latí od krycího podkladu v mmHmotnost kg/m2
333 x 600400 x 6700,8 nebo 1,000,2051657,7
333 x 1800400 x 18700,8 nebo 1,000,6021658,3
400 x 800470 x 8700,8 nebo 1,000,3232007,1
400 x 3000470 x 30700,8 nebo 1,001,2012008,1
500 x 1000570 x 10700,8 nebo 1,000,5022507,0
600 x 1200670 x 12700,8 nebo 1,000,721,52007,4