Brandveiligheid gevels

Zinken gevelbekleding en brand

Een zinken gevel wordt normaliter geventileerd uitgevoerd. Hierdoor worden de toegepaste materialen via de ventilerende spouw direct blootgesteld aan brand. Alle individuele materialen, die meestal verschillende brandklassen hebben, dienen minimaal aan Brandklasse D te voldoen.

In het geval dat een gevel moet voldoen aan Brandklasse B, voldoet het vurenhout niet aan deze eisen. Als alternatief voor dit hout kan er hier worden gekozen voor aluminium trapeziumpaneel (of van verzinkt staal, maar dan wel voorzien van een coating) met een aluminium draagconstructie. Ook kan er hout worden toegepast dat brandvertragend is behandeld. Bij het type brandvertrager moet altijd worden bekeken of het kan worden toegepast in combinatie met de zinken bekleding.

 

Huidige eisen aan gevels volgens het Bouwbesluit

Gevels van woonhuizen moeten minimaal aan brandklasse D voldoen.

 –   is de gevel hoger dan 13 meter (vanaf maaiveld) dan moet de gevel voldoen aan Brandklasse B.

 –   zijn er meerdere brandcompartimenten aanwezig dan moet de gevel voldoen aan Brandklasse B.

Bij branden boven de 13 meter kan de brandweer met normale blusmiddelen de brand niet blussen.

 

Gevels van andere soorten gebouwen

Voor gevels, anders dan woonhuizen én bouwwerken “geen gebouw zijnde” (zie Bouwbesluit) geldt:

–  óók het onderste gedeelte van de gevel tot 2,5 meter (vanaf maaiveld gemeten) moet voldoen aan Brandklasse B.

De beoordeling met betrekking tot brandveiligheid van een gevel zal altijd door een expert moeten worden

gedaan aan de hand van EN 13501-1.

 

Optie 1:         Geventileerde gevels met houten achterconstructie.

 

Voor de opbouw van een NedZink fels-, roeven- of losangegevel wordt een volledig houten beschot als dragende constructie aangehouden.

De toegepaste materialen hebben (van buiten naar binnen) de volgende brandklassen:

 • zinken fels-, roeven-, of losangesysteem:                                         brandklasse A1
 • ongeschaafd, onbehandeld vurenhouten delen dikte 22 mm:           brandklasse D
 • ongeschaafd, onbehandeld vurenhouten stijlen min. dikte 25 mm:   brandklasse D
 • ventilerende spouw (diepte afhankelijk van spouwdikte)
 • damp-open, waterdragende folie, brandwerend                                brandklasse B
 • uitsluitend isolatiemateriaal met minimaal                                         brandklasse D

De vurenhouten stijlen kunnen vervangen worden door een aluminium draagconstructie.

 

Optie 2:         Geventileerde gevels met aluminium draagconstructie.

                        

 

Voor de opbouw van een NedZink cassettegevel wordt een aluminium draagconstructie gebruikt.

De toegepaste materialen hebben (van buiten naar binnen) de volgende brandklassen:

 • zinken cassettesysteem:                                                                  brandklasse A1
 • aluminium gevelprofielen als draagconstructie:                               brandklasse A1
 • ventilerende spouw (diepte afhankelijk van spouwdikte)
 • damp-open, waterdragende folie, brandwerend                              brandklasse B
 • uitsluitend isolatiemateriaal met minimaal                                       brandklasse D